(02) 8926-6758 / (02) 8926-6759
[email protected] (02) 8926-6758 / (02) 8926-6759

Accident Prevention, Disaster, Environmental Safety and Assistance

Committee on Accident Prevention, Disaster, Environmental Safety and Assistance

MODULEPRE-TEST/ POST TEST
INSTRUCTOR MANUAL – EMERGENCY AND DISASTER PREPAREDNESS – I
MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA LINDOLPAGSUSULIT MGA DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA LINDOL
MGA DAPAT MALAMAN SA SUNOGPAGSUSULIT MGA DAPAT MALAMAN SA SUNOG
MGA DAPAT MALAMAN SA BAGYO AT BAHAPAGSUSULIT MGA DAPAT MALAMAN SA BAGYO AT BAHA
MGA DAPAT MALAMAN SA PAGKAWALA NG MALAY AT KOMBULSYONPAGSUSULIT MGA DAPAT MALAMAN SA PAGKAWALA NG MALAY AT KOMBULSYON